תקציב בת מלך

תקציב 2017

דוחות כספיים שנתיים

2013 –  2014 – 2015 – 2016

אישור ניהול תקין

ניהול תקין לשנת 2017

אישור על ניהול ספרים וניהול פנקסים

ניהול ספרים – 2017   ניהול פנקסים – 2017

 46 אישור זיכוי מס על תרומות  – סעיף

2015-2017