תקציב בת מלך

תקציב 2018

דוחות כספיים שנתיים

2013 –  2014 – 2015 – 2016

אישור ניהול תקין

אישור ניהול תקין בת מלך 2018

אישור על ניהול ספרים וניהול פנקסים

ניהול ספרים וניכוי במקור עד 31.03.2019

 46 אישור זיכוי מס על תרומות  – סעיף

אישור לסעיף 46 -עד 31.12.2020