batm-pic02

עמותת “בת מלך” הוקמה בשנת תשנ”ו- 1995 על ידי גורמים דתיים חרדיים, העוסקים בסיוע משפטי ואחר לנשים במצוקה, אשר ראו את הצורך הדחוף במתן מחסה פיזי, הגנה, סיוע נפשי ומשפטי לנשים דתיות-חרדיות הסובלות מהתעללות פיזית ונפשית ע”י בעליהן ונמצאות בסכנת חיים.

מהן מטרותינו?

העמותה שמה למטרה לסייע בכל דרך לנשים דתיות הסובלות מאלימות במשפחה, כדי להעניק אפשרות לכל אשה באשר היא, לממש את עצמה כאדם וכאשה ולא להיות מושפלת או מוגבלת בדרך כלשהי, פיזית, נפשית או כלכלית

כיצד אנו פועלים להגשמת מטרותינו?

“בת מלך” הקימה מספר פרוייקטים שמטרתם לתת לכל אחת מהנשים את מירב האפשרויות למימוש עצמי, מתוך הכרה בקושי של נשים מוכות דתיות וחרדיות דווקא, שכן מה שקשה לכל אישה מוכה, קשה שבעתיים לאשה המוכה מקהילה דתית או חרדית. עד להקמת העמותה לא היתה לנשים אלו כל אפשרות להחלץ ממעגל האלימות בו נמצאו. הן כמעט ולא נעזרו בשירותי הסיוע הכלליים מסיבות שונות: הקושי להעזר בשירותים חילוניים מחשש לניגוד אינטרסים, חשש מסטיגמה שהשפעתה בעתיד על המשפחה עצומה, ולחץ חברתי גדול לפתרון הבעיה בתוך המשפחה והקהילה.

העמותה שחשה בקשיים האלו, פרצה את הדרך והחלה מייד בהקמת דירות מחסה שסיפקו הגנה לנשים שנאלצו לברוח מביתן ולאחר מכן זכתה להכרה רשמית של משרד העבודה והרווחה והקימה בסיועם ובתמיכתם הרוחנית של רבנים את המקלט הדתי היחיד בארץ לנשים מוכות.

העמותה מעניקה גם המשך תמיכה לנשים העוזבות את המקלט, וכן עוסקת בפעילות הסברה בנושא מניעת אלימות במשפחה בקרב הציבור הדתי והחרדי, זאת באמצעות מגוון טכניקות כגון, הצגת תאטרון בובות, סרט דרמה לנוער ולמחנכים, הפצת חוברת מקורות הלכתיים ועוד.

מהם השרותים הניתנים על ידינו?

כיום, מפעילה העמותה 2 מקלטים המיועדים לקלוט בו זמנית עד 14 נשים עם 60 ילדים. ‘בת מלך’ מפעילה קו למקרי חירום הפועל 24 שעות ביממה.

מעל 100 פניות מתקבלות כל חודש. רובן מטופלות ע”י המחלקה לסיוע משפטי הניתן לנשים במצוקה, ובעת הצורך מופנית האישה למקלטים של ‘בת מלך’.

מהם תחומי פעילות הארגון?

הפעלת מקלטים לנשים מוכות דתיות וילדיהן.

דירות מעבר לנשים ששהו במקלטים.

מתן סיוע מקיף לנשים השוהות במקלטים גם לאחר עזיבת המקלט. הסיוע כולל מתן טיפול וליווי סוציאלי אישי וקבוצתי, טיפול מלא בתיק המשפטי, הכשרה מקצועית וסיוע במציאת תעסוקה, סיוע כלכלי כולל, עזרה במציאת פתרון מגורים, והכנה לחיים עצמאיים.

סיוע משפטי לנשים חסרות יכולת בתיקי גירושין ומשפחה.

יצירת והפעלת תכניות למניעת אלימות במשפחה ולקידום מעמד האישה בקרב האוכלוסייה הדתית חרדית ע”י סדנאות, הפצת חומר כתוב, סרטים והצגות לנוער ולמבוגרים.

הפעלת קו חם 24 שעות ביממה עבור נשים במצוקה. הקו מאויש ע”י עובדות סוציאליות ועורכות דין מנוסות.

בשנת תשנה – 1995, הוקם המקלט הראשון בירושלים עבור נשים דתיות /חרדיות מכל הארץ.

בשנת תשס   – 2000, בחסות קרן אוהל מאיר, נפתח הוסטל ניגונים בכדי לספק מקלט פיזי, הגנה, ותמיכה רגשית לנערות דתיות \חרדיות בסיכון.

בשנת תשסד – 2004, הוקמה המחלקה לסיוע משפטי, (“עוז והדר”) המעניקה לנשים יעוץ, סיוע משפטי מקיף הכולל ייצוג בבתי משפט ובתי דין.

בשנת תשסה – 2005, הוקם מקלט נוסף לנשים דתיות / חרדיות במרכז הארץ.

בשנת תשסח – 2008, נפתח סניף של המחלקה לסיוע משפטי בבית שמש בהשתתפות ובסיוע של הסוכנות היהודית פרויקט שותפות 2000.