בס”ד

 

דירות מעבר

לעיתים, נשים אינן מוכנות מבחינה טכנית או רגשית, לעבור היישר מהמקלט לחיים עצמאיים. על מנת לאפשר לנשים יציאה מהירה מהמקלט לחיים עצמאיים, מפעילה ‘בת מלך’ מספר ‘דירות מעבר’.דירות אלה מעניקות לנשים תמיכה צמודה מחד וניהול חיים עצמאיים מאידך.

הדירות ממוקמות בסמוך למקלט כדי שהילדים יוכלו להישאר באותם מוסדות לימוד וליהנות מהפעילויות במקלט. הנשים והילדים ממשיכים לקבל טיפול וסיוע משפטי מהצוות בזמן שהותם בדירות המעבר.

לכל אישה מותאמת תוכנית אישית ייחודית, המספקת ליווי והדרכה בכל צעד בדרך לחיים עצמאיים. באמצעות תוכנית מפורטת עם יעדים ומטרות. כך, האישה מקבלת תמונת מצב מדויקת על ההתקדמות שלה ויכולה לכוון את עצמה בצורה טובה יותר.

תעסוקה והכשרה מקצועית.

למרות שהאישה לא נדרשת לשלם עבור הדירה, אנו מעודדים את נשים למצוא עבודה ולפרנס את עצמן וכך להשתלב בחברה ובקהילה. לעיתים קרובות אנו מפנים את האישה ללימודי מקצוע בהתאם לכישוריה, ומשתתפים איתה במימון הלימודים.

תמיכה לנשים עוזבות מקלט ושמירה על קשר:

דירת המעבר היא רק התחלת הדרך שרצופה לעיתים במהמורות וקשיים כלכליים ונפשיים. נשים מגיעות לבת מלך בזמן משבר – ואנו מנסים להעניק להן אוירה שיקומית ובטוחה. אך הבעיות שניצבות בפני נשים אלה אינן מסתיימות כאשר הן עוזבות את המקלט או את דירת המעבר, זו הסיבה לכך שגם מעורבותה של בת מלך בחיי הנשים נמשכת.

נשים רבות מאוד נמצאות בקשר עם בת מלך, והן ממשיכות לקבל תמיכה רגשית וכלכלית על בסיס קבוע. תשומת לב מיוחדת ניתנת לתקופות של קשיים מיוחדים כחגים, חופשים או אירועים מיוחדים במשפחה. הפעילויות של בת מלך מאפשרות הפוגה חיונית מהחיים המורכבים והלחוצים של הנשים והילדים שעוזבים את המקלט – ונותנים להם כוח להמשיך.

נשים רבות וילדיהן השוהים במקלט מגיעות למקלט במצב כלכלי קשה ביותר אנו עושים כמיטב יכולתנו לשנות את המצב ומבקשים מכם לסייע . ע”י “אימוץ” משפחה ומתן תמיכה, תוכלו להשפיע ישירות ולשפר את איכות חייהם. אנא צרו קשר עם בת מלך office@batmelech.org למידע נוסף