מהי התמיכה הניתנת לנשים במקלטים?
תמיכה נפשית, סיוע משפטי, עזרה סוציאלית.
השיקום במקלט נעשה בכמה מישורים עיקריים:
תמיכה נפשית:
מצבם הרגשי של כל אשה וילד המגיעים למקלט מחייב טיפול ותמיכה אינטנסיביים ע”י הצוות המקצועי. נשים מגיעות למקלטים בד”כ כשהן במצב נפשי ירוד, חסרות בטחון עצמי, אינן יכולת לתת אימון באחרים ועם כוחות דלים להתמודדות והכל כתוצאה משנות אלימות פיזית ונפשית. הילדים אשר היו עדים לאלימות בבית וחלקם אף חוו אלימות בעצמם, נתונים גם הם לקשיים רגשיים בעקבות הסביבה המתעללת בה חיו, עזיבת הבית, ההפרדות הפתאומית מהאב ושינוי מוסדות החינוך.

במקלטים צוות טיפולי הערוך לסייע לנשים והילדים מייד עם קליטתם. מעבר לשיחות פרטניות וקבוצתיות הניתנות לנשים והילדים, אנו מאמינים גם בכוחן של פעילויות העשרה שונות (אומנות, ציור, שיחות רבנים, טיולים וכו’) כתרפויטיות ומועילות.

מטרת הסיוע הנפשי הינה שיקום האשה ע”י נתינת כלים להתמודדות ומתוך הכרה בערכה העצמי, העלאת בטחונה העצמי והעצמתה.
סיוע משפטי
נשים השוהות במקלט מיוצגות ע”י עורכות דין מהמחלקה לסיוע משפטי של ‘בת מלך’.

עם הגעתה של האשה למקלט נערך בירור של מצבה המשפטי וניתן לה יעוץ מקצועי בקשר לאפשרויות המשפטיות העומדות בפניה. התביעות המוגשות לרוב הן: החזקת ילדים, תביעת מזונות, פרוק שותפות וגירושין. ובמידת הצורך – צו הגנה.

הצוות המקצועי, האשה ועורכת הדין נמצאים בקשר קבוע ומעדכנים זה את זה בכל התפתחות.

הסיוע המשפטי ניתן לנשים גם לאחר עזיבתן את המקלט.
עזרה סוציאלית
הצוות המקצועי מדריך את האשה בכל התחומים בהם היא נזקקת לעזרה, מפנה ומלווה אותה לגורמים רלוונטיים בקהילה כגון: בטוח לאומי, מוסדות רווחה, בנקים, משרד השיכון, סיוע בשכ”ד, ועוד.

כאן המקום לציין שרבות מהנשים נשלטו גם מבחינה כלכלית ע”י בעליהן, וזו להן הפעם הראשונה שהן עומדות מול המערכות הנ”ל.

יתרה מכך, אנו מעודדים נשים לצאת לקורסים של הכשרה מקצועית, ואף מממנים בכספי תרומות חלק מהם. אנו רואים בכך תרומה רבה לבטחונן העצמי וכלי לעצמאות כלכלית שיאפשר להן להשתלב בעתיד בעבודה מפרנסת.

בנוסף, המקלט מסייע לכל אשה לגבש ולממש תוכניות להמשך: בחירת מקום מגורים, שכירת דירה, איסוף ורכישת ריהוט וכדו’

Learn more About Us, Find Out Why It Matters and Act Now