נשים השוהות במקלט מיוצגות ע”י עורכות דין מהמחלקה לסיוע משפטי של ‘בת מלך’

עם הגעתה של האשה למקלט נערך בירור של מצבה המשפטי וניתן לה יעוץ מקצועי בקשר לאפשרויות המשפטיות העומדות בפניה. התביעות המוגשות לרוב הן: החזקת ילדים, תביעת מזונות, פרוק שותפות וגירושין. ובמידת הצורך – צו הגנה.

הצוות המקצועי, האשה ועורכת הדין נמצאים בקשר קבוע ומעדכנים זה את זה בכל התפתחות.

.הסיוע המשפטי ניתן לנשים גם לאחר עזיבתן את המקלט