בשנים האחרונות, נדמה כי “עלינו כיתה” ביחס החברה הישראלית לנושא האלימות בתוך המשפחה בכלל, ואלימות כלפי נשים בפרט. הקושי העומד בפני אישה אמיצה המנסה למצוא את דרכה החוצה ממעגל האלימות הוא עצום, ונדמה כי האמפתיה לכך בחברה היא רבה. עם זאת, עדיין רובנו מתקשים להביט בפניו של הגבר האלים.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4818662,00.html