כתבתה של שיפי חריטן ב בחדרי חרדים , בעקבות ביקורה במקלט. הקדמה לסדרת כתבות שתגיע בקרוב על תופעת האלימות במשפחה ועלך מקלטי “בת מלך”

ש’ חגג חלאק’ה במקלט לנשים מוכות