גבר חרדי שמשרת שירות אזרחי במקלט לנשים מוכות הוא עניין די נדיר. על הקשיים, על הילדים שקורעים לו את הלב כשהם קוראים לו אבא ועל תחושת השליחות החזקה

מאמר בכיפה