שבת בשבתו, עלון תורני לכבוד שבת קודש – הרב יוסף צבי רימון, פרשת ויחי 03.01.2015 

הרב רימון ביקר במקלט, וכתב על כך במדור ההלכה שמפרסם.

לקריאה